Styrelse

Kontakt: tyresobf@hotmail.com

Tel: 

Ordförande: Nathalie Sandberg

Kassör: Roland Lycking

Sekreterare: Maliha Chowdhury

 

Valberedning

Ellen Edwinsson och Shima Shahbakhsh

 

Stadgar Tyresö Barnförening

Årsmöte Tyresö Barnförening 2020