Styrelse

Kontakt: tyresobf@hotmail.com

Tel: 0700-39 05 65

Ordförande: Nathalie Sandberg

Kassör: Roland Lycking

Sekreterare: Maliha Chowdhury

 

Valberedning

Ellen Edwinsson och Shima Shahbakhsh

 

Stadgar Tyresö Barnförening

Årsmöte Tyresö Barnförening 2020